• Română
  • Magyar
  • English

Anunțuri

Achiziție - Servicii organizare evenimente de tip Seminarii cu tematici nonformale - cod SMIS 153959

SC GRÜMAN CONSULTING SRL în cadrul proiectului ”PERSPECTIVE pentru tineri NEETs”, cod SMIS 153959, finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, 

Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

Axa prioritară: Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul tematic 8:Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor(ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formere, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din cumunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanției pentru tineret”

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiuni eligibile

Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Apel de proiecte POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS 1.1 & OS 1.2 ”Viitor pentru tinerii NEETs I”

Program finanțat de Uniunea Europeană prin instrumentul financiar specific ”Inițiativa Locuri de Muncă pentru tineri”(ILMT) și FSE  și Guvernul României.                   

Servicii organizare evenimente de tip Seminarii cu tematici nonformale – 2 seminare fiecare având 2 zile la care vor participa un număr de minim 60 de persoane / eveniment

Cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Valoarea totală estimată a achiziției conform bugetului proiectului este de 116,638.66 lei fără TVA, respectiv 138,800.01 lei preț inclusiv TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificației tehnice și încadrarea în bugetul aprobat.

Temei legal:

1.   Cumpărarea directă

2.   Limba de redactare a ofertei: limba română.

3.   Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Prețul ofertei este ferm în lei.     

4.   Valoarea totală estimată a ofertei conform bugetului proiectului este de 116,638.66 lei fără TVA.

5.   Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile inclusiv.

6.   Prestarea serviciilor ofertate se va face în două etape, în funcție de centralizarea nevoilor participanților prezente la evenimentele organizate.

7.   Locul desfășurării seminarelor vor fii în regiunea Centru. Locul si data acestor evenimente va fii indicată prin comandă fermă, trimisă cu min.5 zile înainte de eveniment.

8.   Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: NU ESTE CAZUL.

9.   Plata se va face cu O.P. în contul furnizorului, în termen maxim de 30 zile calendaristice după emiterea facturii în baza proceselor verbale de recepție (care obligatoriu va cuprinde listele de prezență cu semnătura participanților precum și poze de la fiecare eveniment organizat) depuse de către prestator după fiecare eveniment organizat.

Specificația tehnică

Sunt prevăzute 2 seminarii de cate 2 zile, la care vor participa un număr de minim 60 de persoane. Oferta comercială trebuie să cuprindă prețuri pentru 2 evenimente și pentru minim 120 de persoane următoarele:

Un seminar cuprinde :

  • Sală de conferință + logistică (aparatura audio-video)/pentru 2 zi
  • 3 coffe break-uri
  • Masă pentru participanți – prânz și cină /pentru 2 zi
  • Transport participanți
  • Cazare – 1 noapte
  • Materiale consumabile pentru participanți (broșuri, stick informații, etc.)

Pentru orice informații vă invităm la punctul nostru de lucru din Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr.9 sau să ne contactați la telefon 0740 657 951; email: grumanconsulting@gmail.com; pers. de contact: Grüman Róbert-Csongor – administrator;

Vă invităm să încărcați în catalogul electronic din SEAP, prin site-ul web www.e-licitatie.ro oferta dvs. cu titlul ” Servicii de organizare evenimente de tip seminare cu tematici nonformale – POCU/991/1/3 – 153959  ”  până la data de 04.08.2023, ora 10:00 .

© 2023 Gruman Consulting SRL, CIF: 37277052