• Română
  • Magyar
  • English

Concurs plan de afaceri

Descărcare documente

În această secțiune găsiți toate documentele și formularele concursului de planuri de afaceri aferent proiectului "Perspective pentru tineri NEETs" - cod SMIS 153959, finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

Axa prioritară: Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiuni eligibile

Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Lista INTERMEDIARĂ rezultate concurs planuri de afaceri / faza A

Lista FINALĂ rezultate concurs planuri de afaceri / faza A

Lista INTERMEDIARĂ rezultate concurs planuri de afaceri / faza B

Lista FINALĂ rezultate concurs planuri de afaceri / faza B

Metodologie de evaluare și selecție planuri de afaceri

Metodologia de monitorizare a planurilor de afaceri în perioada de implementare și sustenabilitate

Anexa 1 - Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri

Anexa 2 - Declarație de eligibilitate pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri

Anexa 3 - Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese

Anexa 4 - Plan de afaceri

Anexa 5 – Lista orientativa cheltuieli eligibile

Anexa 6 – Coduri CAEN exceptate de la finantare

Anexa 7 - Declarație evitare incompatibilitate și asigurarea confidențialității datelor

Anexa 8 – Grila de evaluare administrativă a planurilor de afaceri

Anexa 9 – Grila de evaluare tehnico-financiară

Anexa 10 – Calendar concurs

Anexa 11 - Contestație Evaluare Administrativa/Tehnico-Financiară Concurs Planuri de Afaceri

Depunerea planurilor de afaceri

Planurile de afaceri se vor depune fizic la la adresa Str. Oltului, nr. 9, Sf. Gheorghe, jud. Covasna, in intervalul orar 09:00-16:00 in zilele lucratoare sau se pot transmite prin e-mail la adresa: perspective153959@gmail.com până la data de 06.12.2022, ora 23:59.

© 2023 Gruman Consulting SRL, CIF: 37277052